Фінансова звітність
Розміщено на вимогу п.3, абз. 2, ст. 14 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні:«Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).»